กิจกรรมการเรียนภาษาไทยตามโครงการป้องกันเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

DSC00477DSC00463DSC00464DSC00465DSC00466DSC00467DSC00468DSC00469DSC00470DSC00471DSC00472DSC00473DSC00474DSC00475DSC00476

Advertisements

การเรียนภาษาไทย โดยใช้เกมการศึกษาสื่อแม่เหล็ก(พยัญชนะไทย)

1371698433918

1371698470721

1371698498642

1371698557607

1371698629382

2013-06-20 10.19.52

2013-06-20 10.20.25

2013-06-20 10.20.48

2013-06-20 10.22.14

2013-06-20 10.22.32

2013-06-20 10.23.04